Noclehárna pro muže

Posláním noclehárny je nabídnout pomoc mužům bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit a to v rámci poskytnutí sociálního poradenství, noclehu a využití hygienického zařízení.

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší - muži starší 18ti let, nacházející se v tíživé životní situaci, spojené se ztrátou bydlení.

Zájemce o službu musí splňovat tyto podmínky
 • muž starší 18ti let
 • prokázaná potřebnost služby
 • snaha řešit svoji situaci a spolupracovat s personálem noclehárny
 • uhrazení poplatku za nocleh
Důvody k odmítnutí poskytování služby:
 1. zájemce žádá sociální službu, kterou neposkytujeme
 2. zájemce je zdravotně nezpůsobilý k pobytu na noclehárně
 3. zájemce je pod vlivem alkoholu (nad 0,7 ‰) nebo jiných psychotropních látek
 4. zájemce odmítá přijmout pravidla zařízení
 5. zájemce neuhradí poplatek za nocleh a nemá zájem tuto situaci řešit (např. splátkový kalendář)
 6. zájemce má nesplacenou pohledávku vůči organizaci a nemá zájem tuto situaci řešit
Poskytované služby

Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zázemí a přenocování.

 •  Základní činnosti:
 1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. Poskytnutí přenocování
 3. Sociální poradenství (pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, doklady, sociální dávky, zprostředkování navazujících služeb atd.)

Mimo základní služby, které stanovuje § 63 Zákona č. 108/2006 o sociálních službách, poskytujeme uživatelům v případě jejich zájmu také doplňkové bezplatné služby.

 • Bezplatné služby: poskytnutí staršího ošacení
Provozní doba: 17:00 – 7:00

Kapacita: 4 lůžka

Cena: 30,- / nocleh

    

Telefon: 573 340 630, 730 691 441

E-mail:

iva.dornakova@astras.cz


Kontakt

Astras, o. p. s.
Purkyňova 702/3, Kroměříž
573 340 630
29267609