Informace o organizaci Astras, o. p. s.

Druh poskytovaných sociálních služeb:

  • Azylový dům pro muže
  • Nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy

Další poskytované služby:

  • nocležna

Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností: 7. března 2011 Krajský soud v Brně oddíl O, vložka 438

Zakladatelé: soukromé osoby

Historie organizace

Azylový dům pro muže reálně existuje a vyvíjí sociální aktivity již od roku 1993, kdy byl součástí organizační struktury Sociálních služeb města Kroměříže.

V roce 2005 došlo k odloučení a osamostatnění zařízení. Změnil se jeho statut na obecně prospěšnou společnost a také název.

Azylový dům pro muže, o. p. s. tak ve svých činnostech pokračuje samostatně.

V roce 2006 jsme rozšířili poskytované sociální služby o Nízkoprahové denní centrum ADAM, které je určeno pro osoby bez přístřeší - muže i ženy.

V roce 2007 přibyla do služeb také Noclehárna pro muže. Ta byla k 1. 1. 2019 z důvodu nesmyslných požadavků na personální zajištění zrušena. 

Dne 1. 1. 2012 došlo k vnitrostátní fúzi společností Azylový dům pro muže o.p.s. a Astras o.p.s., z nichž vzešla organizace Astras, o. p. s.

Sociální služby azylový dům a nízkoprahové denní centrum jsou finančně podporovány:
Zlínským Krajem v rámci Podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, programu pro sociální služby
a
finančními prostředky z rozpočtu města Kroměříže

 


Kontakt

Astras, o. p. s.
Purkyňova 702/3, Kroměříž
573 340 630, 605 423 934
29267609