Vyjádření společnosti Astras k informacím na stránkách města Kroměříže

Město Kroměříž na svých stránkách v reakci na odvysílanou reportáž TV Prima uvádí zavádějící a bohužel i lživé informace k nastalé situaci s ukončením poskytování služby "seďárny".
Město v článku uvádí, že jsme je předem o zrušení služby noclehárny neinformovali. To je čirá lež. Za prvé, aby byla zrušena registrace služby, musí toto poskytovatel ze zákona oznámit 3 měsíce předem. My jsme toto oficiálně oznámili jak registrátorovi služby Zlínskému kraji, tak i městu, což bylo nad rámec našich zákonných povinností. Za druhé jsme už v září loňského roku jednali s místostarostou Mgr. Motyčkou a sdělili jsme mu, že sociální službu noclehárny nemůžeme nadále poskytovat a také jsme navrhli náhradní řešení tak, aby bylo lidé bez domova tuto službu mohli jen v mírně změněné podobě nadále využívat. Již v září jsme také sdělili částku 60 000,- Kč kterou potřebujeme na financování služby po dobu celého roku. Jedná se o částku 5000,- kč na měsíc za 4 lůžka. Pan místostarosta Mgr. Peštuka nás znovu oslovil až na konci prosince, kde nás při osobním jednání žádal, abychom službu nadále poskytovali v této námi navrhované podobě a uzavřel s námi "gentlemanskou dohodu", že sice nemůže rozhodovat za radní, ale dle jeho názoru nám rada jistě financování služby schválí, protože město tuto službu chce. My jsme svou část dohody dodrželi a i bez oficiálně "přiklepnuté" dotace službu nadále provozovali. Máme totiž zájem pomáhat a chtěli jsme městu vyjít vstříc. Nikdy nepadla informace, že bychom měli lidem bez domova poskytovat tuto službu jen do konce března. Na takovou hloupost bychom nepřistoupili. 

Dále je na stránkách města uvedeno, že rada města snížila roční nájemné ze
250 000,- Kč na 125 000,-  to je sice pravda, ale již se zapomněli zmínit, že toto mělo zmírnit drastické snížení dotace od města Kroměříže, která z roku na rok klesla z 500 000,- Kč na městem zmiňovaných 143 000,- 

K této částe je dále potřeba uvést, že pokrývá jen cca 60% toho, co by nám Město mělo skutečně dle jeho vlastní metodiky vyplatit. Město v podstatě vymyslí metodiku kterou pak samo nedodržuje.
Za loňský rok jsme KTS, (čili de facto městu) na nájemném zaplatili přes 150 tisíc. Takže v podstatě to, co nám město dalo si formou nájemného vzalo zase zpátky a ještě bakšiš k tomu. Přitom využíváme budovu, která by těžko hledala jiné využití a chátrala by úplně stejně jako budova bývalých kasáren na Purkyňové ulici. O tom, že z nás KTS ždímá další nemalé finanční prostředky formou dodávky tepla z kotelny, která je v budově a v prostorách za které platíme nájem je už jen třešničkou na dortu. Opakovaně jsme se snažili přesvědčit radní aby nám dali tuto kotelnu pod vlastní správu a my jsme nemuseli platit předražené teplo, ale vždy marně. V jiných městech (např. v Prostějově) přitom bývá běžnou praxí, že poskytovatelé sociálních služeb platí symbolické nájemné. 

Myšlenka, že by zde služba nocležny, či "seďárny" jak se o ní zmiňuje reportáž byla poskytována pouze do března je jednoduše hloupá a krátkozraká. Copak ti lidé, kteří tuto službu využívají 1. dubna zmizí? Nebo už nebudou potřebovat sprchu, nebudou se potřebovat důstojně vyspat v posteli? To má město tak dobrou předpověď počasí a ví, že v dubnu už určitě nebude mrznout?

Informace, že nám žádný dopis nebyl dosud odeslán je také lež. Dopis nám dorazil a na jeho základě jsme jednali a také jsme jej ukázali štábu TV Prima. Nechápeme proč město na svých stránkách lže, že nám nic odesláno nebylo. Nebo snad výpis z usnesení, ve kterém stojí, že rada doporučuje schválit částku 30 000,- kč není dopis ale něco jiného? 

Závěrem by bylo dobré uvést, že do této doby, čili 1. 2. 2019 cca 19. hod večer se nám nikdo z města neozval, aby nastalou situaci řešil. Jediné jednání ke kterému došlo je zavádějící článek na stránkách města. PR je pro někoho pravděpodobně důležitější, než to, že ti lidé dnes nemají kam jít.

To, že dotaci bude teprve fakticky schvalovat zastupitelstvo a nic není definitivní, je pravda. Za dobu naší existence se zatím nestalo, že by zastupitelé radou navržené částky změnili. Nyní nám nezbývá než doufat, že tentokrát zastupitelé budou vnímat tento problém jinak než radní a jejich doporučení na krácení potřebných financí nevyslyší. Třeba tomu napomůže medializace, ke které došlo.


Informace o organizaci Astras, o. p. s.

Druh poskytovaných sociálních služeb:

  • Azylový dům pro muže
  • Nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy

Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností: 7. března 2011 Krajský soud v Brně oddíl O, vložka 438

Zakladatelé: soukromé osoby

Historie organizace

Azylový dům pro muže reálně existuje a vyvíjí sociální aktivity již od roku 1993, kdy byl součástí organizační struktury Sociálních služeb města Kroměříže.

V roce 2005 došlo k odloučení a osamostatnění zařízení. Změnil se jeho statut na obecně prospěšnou společnost a také název.

Azylový dům pro muže, o. p. s. tak ve svých činnostech pokračuje samostatně.

V roce 2006 jsme rozšířili poskytované sociální služby o Nízkoprahové denní centrum ADAM, které je určeno pro osoby bez přístřeší - muže i ženy.

V roce 2007 přibyla do služeb také Noclehárna pro muže. Ta byla k 1. 1. 2019 z důvodu nesmyslných požadavků na personální zajištění zrušena. 

Dne 1. 1. 2012 došlo k vnitrostátní fúzi společností Azylový dům pro muže o.p.s. a Astras o.p.s., z nichž vzešla organizace Astras, o. p. s.

Sociální služby azylový dům, nízkoprahové denní centrum a noclehárna jsou finančně podporovány:
Zlínským Krajem v rámci Podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
a
finančními prostředky z rozpočtu města Kroměříže

 


Kontakt

Astras, o. p. s.
Purkyňova 702/3, Kroměříž
573 340 630
29267609