Azylový dům pro muže 

Posláním azylového domu je nabídnout pomoc dospělým mužům, kteří se ocitli v nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení, poskytnout jim přechodné ubytování v důstojném prostředí na dobu až 1 roku včetně podmínek pro osobní hygienu a přípravu stravy, umožnit jim přístup k informacím a vést je k návratu do běžného života společnosti.

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší - muži starší 18-ti let, nacházející se v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Podmínky pro přijetí uživatele
 • muž starší 18-ti let
 • potřebnost služby
 • platný doklad totožnosti
 • potvrzení od lékaře o způsobilosti k pobytu
 • souhlas se smluvními podmínkami a Domovním řádem
 • úhrada za pobyt
 • snaha řešit svoji situaci
Poskytované služby
 1. Poskytnutí ubytování v prostorách zařízení Astras, o. p. s. po dobu 1 roku, individuálně s možností prodloužení.
 2. Umožnění celkové hygieny. 
 3. Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla a výměny ložního prádla.
 4. Zajištění podmínek pro samostatnou přípravu teplé stravy z vlastních zdrojů uživatelů, případně zprostředkování dovážené stravy (obědů).
 5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů.
 6. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
 7. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů.

Ubytování ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích.
Kapacita zařízení je 45 ubytovacích míst.
Měsíční úhrada za pobyt je ve výši  170 ,- Kč./den, 
maximálně 5 270,- Kč/ měsíc

Zásady poskytované sociální služby
 • Zachování lidské důstojnosti: uživatelům služeb vykáme, oslovujeme je příjmením a respektujeme jejich intimitu.
 • Diskrétnost: při práci s informacemi poskytnutými uživatelem a týkající se jeho osoby.
 • Dobrovolnost: sociální služba a veškeré činnosti z ní vyplývající jsou poskytovány uživateli pouze s jeho informovaným souhlasem. 
 • Individuální přístup k uživateli: každý uživatel má jiné potřeby a přání, které pracovníci při poskytování sociální služby respektují.
 • Spolupráce a partnerství: každému uživateli je nabídnuto sociální poradenství při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Uživatel služby je pro pracovníky partnerem, jehož názory a rozhodnutí respektujeme. 
 • Aktivita a samostatnost: snahou je společné hledání cesty, s důrazem na aktivizaci a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem za podpory pracovníků.
Provozní doba

Služba je poskytována 24 hodin denně po celý rok.
Přijetí nových uživatelů:  Pondělí - Pátek   07:00 - 15:00

Kontakt

telefon:   573 340 630, 730 691 441          

e-mail:   

iva.dornakova@astras.cz

michaela.dokoupilova@astras.cz

 

                 

 


 


Kontakt

Astras, o. p. s.
Purkyňova 702/3, Kroměříž
573 340 630, 605 423 934
29267609