Nízkoprahové denní centrum Adam

Posláním Nízkoprahového denního centra ADAM v Kroměříži je nabízet pomoc mužům a ženám starším 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba nabízí ambulantní i terénní formou pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, umožnění celkové hygieny těla a vytvoření podmínek pro přípravu stravy. Rozsah podpory se odvíjí od individuálních potřeb, přání a možností každého uživatele. 

 

Cílovou skupinou jsou ženy a muži od 18ti let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (lidé žijící na ulici, ve squatech, lidé přespávající v parcích, v noclehárnách, lidé žijící v bytových podmínkách, které ohrožují život a/nebo zdraví).

Cíle

Cílem Nízkoprahového denního centra (dále jen NDC) je uživatel, který využil hygienické zázemí, byly mu vytvořeny podmínky pro přípravu stravy a kterému byla nabídnuta pomoc při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Poskytované služby

 1. Základní služby

1)    Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-       umožnění celkové hygieny těla v koupelně,

-       poradenství při osobní hygieně,

-       poskytnutí mýdla a šampónu zdarma,

-       poskytnutí pomoci při zajištění čistého ošacení (praní prádla, šatník s oblečením).

2)    Pomoc při zajištění stravy

-       vytvoření podmínek pro přípravu stravy,

-       zdarma možnost využití společné kuchyně vybavené základními spotřebiči (elektrický sporák s troubou, lednice, mikrovlnná trouba, konvice na ohřev vody).

 

V případě potřeby poskytnutí pomoci s přípravou stravy, tzn.:

-       pomoc s obsluhou elektrických spotřebičů,

-       pomoc s přípravou teplé stravy (uživatelům jsou poskytovány informace, jak připravit dané jídlo, jak používat kuchyňské spotřebiče a je dohlíženo na úklid kuchyňky po ukončení vaření a konzumace jídel).

 

3) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-       pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc s vyřízením osobních dokladů, s vyplněním formulářů pro potřeby ÚP, poskytnutí informací pro získání dávek, informování o možnostech bydlení, práce aj.),

-       pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, a to formou základního sociálního poradenství (např. umožnění obnovení kontaktu s rodinou pomocí telefonu v NDC, podpora ve využívání veřejných služeb: využívání služeb veřejné knihovny, využívání internetu, využívání zdravotnických zařízení, docházení na ÚP aj.)

-       pomoc při stanovení osobních cílů, které by uživatel chtěl naplnit pomocí sociální služby, a to pomocí individuálního plánování.

 

2. Doplňkové služby

Mimo základní služby nabízí nízkoprahové denní centrum svým uživatelům následující služby:

a)    poskytnutí počítače s připojením na internet.

-       (3 hod. týdně zdarma, poté za každých dalších 30 min 10,- Kč),

b)    praní prádla v automatické pračce.

       (1x týdně zdarma, včetně poskytnutí pracího prášku, za každé další praní 30,-Kč),

c)     káva za poplatek

       (3,- Kč, pokud není poskytována zdarma ze zdrojů potravinové banky),

d)    pracovní aktivizace

-       uživatel má možnost obdržet za vykonanou práci (úklid NDC) odměnu ve formě potravin.

    e) zdarma potravinová pomoc (potraviny z potravinové banky, která je v prostorách AD a   možnost přípravy stravy i z jejich zdrojů viz metodika Provozu jednotlivých služeb a zařízení v NDC).

Zásady poskytované sociální služby

1.    Nízkoprahovost – realizujeme službu tak, aby byla co nejvíce dostupná cílové skupině. Jedná se o odstranění překážek: časových (uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby, není nutná pravidelná docházka), situačních (budova NDC se nachází v blízkosti centra města), psychologických (není nutné členství ani jiná forma registrace, možnost zůstat v anonymitě), finančních (služba je bezplatná).

2.     Důstojnost – čistota prostředí, dodržování zásad slušného chování při komunikaci s uživateli, ochrana soukromí uživatele např. při hygieně.

3.   Bezpečí – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, neposkytují informace o uživateli neoprávněným osobám. Uživatel je seznámen s ochranou osobních údajů a dává souhlas se zpracováním osobních údajů a podávání informací o své osobě.

4.   Individuální podpora – uživateli, nabízíme pomoc při řešení situace s ohledem na jeho osobní cíle a možnosti. Uživatel si volí svůj vlastní individuální plán.

5.    Zásada rovného přístupu – uživatele nediskriminujeme ani nestigmatizujeme. Služba je poskytována bez ohledu na pohlaví, náboženské či politické přesvědčení, etnickou příslušnost, sexuální orientaci a jiné osobnostní rysy. K uživatelům přistupujeme dle jednotných pracovních postupů. 

6.   Zásada aktivní oboustranné spolupráce na řešení situace – funguje ve spolupráci se sociálním pracovníkem, který může navrhovat případná možná řešení a poskytuje základní sociální poradenství. Uživatelé si však volí vlastní způsob řešení své nepříznivé životní situace sami a spolupracují se sociálním pracovníkem na jejich vyřešení.

 

Provozní doba

pondělí - pátek             7.00 - 11.30            12.00 - 15.30

Kontakty

telefon:       +420 5573 340 630

e-mail:         vera.zdrahalova@astras.cz

 


Kontakt

Astras, o. p. s.
Purkyňova 702/3, Kroměříž
573 340 630, 605 423 934
29267609