Nízkoprahové denní centrum Adam

    

Posláním nízkoprahového denního centra ADAM v Kroměříži je nabízet pomoc mužům a ženám starším 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba nabízí ambulantní i terénní formou pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, umožnění celkové hygieny těla a vytvoření podmínek pro přípravu stravy. Rozsah podpory se odvíjí od individuálních potřeb, přání a možností každého uživatele. 

Cílovou skupinou jsou ženy a muži od 18ti let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (lidé žijící na ulici, ve squatech, lidé přespávající v parcích, v noclehárnách, lidé žijící v bytových podmínkách, které ohrožují život a/nebo zdraví).

 

Podmínky pro přijetí uživatele

 • muž/žena starší 18ti let
 • potřebnost služby
 • souhlas se smluvními podmínkami a Provozním řádem
 • snaha řešit svou sociální situaci

 

SLUŽBA JE DOBROVOLNÁ, BEZPLATNÁ A ANONYMNÍ

 

Poskytované služby

 1. Základní služby
 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  1. umožnění celkové hygieny těla v koupelně
  2. pomoc při osobní hygieně

 1. Pomoc při zajištění stravy
  1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,

 

 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

 1. Doplňkové služby
 2. a) potravinová pomoc
 3. b) pracovní aktivizace

 

Zásady poskytované sociální služby

 • Nízkoprahovost – realizujeme službu tak, aby byla co nejvíce dostupná cílové skupině. Jedná se o odstranění překážek: časových (uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby, není nutná pravidelná docházka), situačních (budova NDC se nachází v blízkosti centra města), psychologických (možnost zůstat v anonymitě), finančních (služba je bezplatná).
 • Důstojnost – čistota prostředí, dodržování zásad slušného chování při komunikaci s uživateli, ochrana soukromí uživatele např. při hygieně.
 • Bezpečí – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, neposkytují informace o uživateli neoprávněným osobám. Uživatel je seznámen s ochranou osobních údajů a dává souhlas se zpracováním osobních údajů a podávání informací o své osobě.
 • Individuální podpora – uživateli, nabízíme pomoc při řešení situace s ohledem na jeho osobní cíle a možnosti. Uživatel si volí svůj vlastní individuální plán.
 • Zásada rovného přístupu – uživatele nediskriminujeme ani nestigmatizujeme. Služba je poskytována bez ohledu na pohlaví, náboženské či politické přesvědčení, etnickou příslušnost, sexuální orientaci a jiné osobnostní rysy. K uživatelům přistupujeme dle jednotných pracovních postupů.
 • Zásada aktivní oboustranné spolupráce na řešení situace – funguje ve spolupráci se sociálním pracovníkem, který může navrhovat případná možná řešení a poskytuje základní sociální poradenství. Uživatelé si však volí vlastní způsob řešení své nepříznivé životní situace sami a spolupracují se sociálním pracovníkem na jejich vyřešení.

 

Provozní doba

pondělí - pátek             7.00 - 11.30            12.00 - 15.30

 

Kontakty

telefon:       +420 573 340 630

e-mail:         vera.zdrahalova@astras.cz

 


Kontakt

Astras, o. p. s.
Purkyňova 702/3, Kroměříž
573 340 630, 605 423 934
29267609